Šéf Volkswagen Slovakia na TUKE

Display portlet menu

Šéf Volkswagen Slovakia na TUKE

Spolupráca medzi Technickou univerzitou v Košiciach a spoločnosťou Volkswagen Slovakia trvá už od roku 1993, či už prostredníctvom programu IngA – Inžinier v automobilovom priemysle alebo formou podpory technického vybavenia. V roku 2004 zaviedla TUKE v spolupráci s VW SK ako prvá univerzita na Slovensku výučbu špecializácie autoelektronika a absolventi TUKE patria každoročne medzi najúspešnejších v Trainee programe VW SK.
Práve študentom bol venovaný ďalší program návštevy pána Sachta. V priestoroch auly Volkswagen Slovakia predstavil nové, moderné postupy pri výrobe automobilov a načrtol víziu budúceho smerovania v tomto dynamickom priemyselnom odvetví.
Záverom návštevy absolvoval v spoločnosti prezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc., krátku prehliadku odborných laboratórií Strojníckej fakulty a Fakulty elektrotechniky a informatiky s ukážkami výsledkov tvorivej práce študentov.


Šéf Volkswagen Slovakia na TUKE

Display portlet menu