Univerzita

Slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia

Display portlet menu

Slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia

Dňa 20. októbra 2022 sa uskutočnila slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach. Absolventom bol priznaný akademický titul doktor filozofie alebo doktor umenia a pán rektor, Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., slávnostne odovzdal diplomy.

Absolventom srdečne blahoželáme!

Slávnostná promócia absolventov doktorandského štúdia

Display portlet menu