Univerzita

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu

Prijatie novovymenovaných profesorov

Pán rektor prof. Stanislav Kmeť prijal v priestoroch svojej kancelárie novovymenované profesorky a profesorov Technickej univerzity v Košiciach. Je to vždy veľká udalosť, keď do radov profesorov TUKE prijíma nových členov a hlavne, že ich menovaním stúpa dobré meno a kredit našej univerzity.

Z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky, J.E. Zuzany Čaputovej si dňa 14. júla 2020 prevzali menovacie dekréty:

  • prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE menovaný v odbore „energetické stroje a zariadenia“,
  • prof. Ing. Mária Hagarová, PhD., z Fakulty materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE menovaná v odbore „materiály“,
  • prof. Ing. Michal Hatala, PhD., z Fakulty výrobných technológií TUKE menovaný v odbore „výrobné technológie“,
  • prof. Ing. Radovan Hudák, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE menovaný v odbore „biomedicínske inžinierstvo“.

Pozvanie pána rektora prijali aj profesorky TUKE inaugurované na Univerzite Tomáše Bati v Zlíne:

  • prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE menovaná 28. novembra 2019 v odbore „manažment a ekonomika podniku“,
  • prof. Ing. Alena Galajdová, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE menovaná 17. júna 2020 v odbore „riadenie strojov a procesov“.

Blahoželáme!

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu