Univerzita

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu

Prijatie novovymenovaných profesorov

Pán rektor prof. Stanislav Kmeť za prítomnosti pána prorektora pre vedu, výskum a doktorandské štúdium prof. Iva Petráša, prijal v priestoroch svojej kancelárie novovymenovaných profesorov Technickej univerzity v Košiciach. Je to vždy veľká udalosť, keď do radov profesorov TUKE prijíma nových členov. Stúpa tým dobré meno a kredit našej univerzity.

Stretnutia sa zúčastnili novovymenovaní profesori:

  • prof. Ing. Peter Frankovský, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „aplikovaná mechanika“,
  • prof. Ing. Roman Vodička, PhD., zo Stavebnej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „inžinierske konštrukcie a dopravné stavby“.

Blahoželáme!

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu