Univerzita

Prázdniny s TUKE

Detská univerzita TUKE
Sme TU pre deti 2019

Približne 180 detí sa rozdelilo do 16 tímov. Po krátkom zoznámení s animátormi a predstavení univerzity, sme si zvolili kapitánov a vymysleli názvy tímov: Kečupy, H2O, Korytnačky, Veľké lososy, Magenti, Pikatchu, Technology Team, Ružoví Draci, Banány, Adamovci, Mižuho potvory 3.0, Emoši, Tehličky, 404 (Názov nebol nájdený), Bezmenní, Zhnité hrozienka. Navštívili sme Laboratórium železničnej dopravy. Náš deň pokračoval na atletickom štadióne, kde sme zápolili v športových disciplínach. FMMR nám predstavila materiály a pozorovali sme rôzne preparáty pod mikroskopom. Otestovali sme prístroje, ktoré drvia odpad a naučili sa ako sa medzi sebou oddelia jednotlivé zložky. Vonku sme si vyrazili mince a skúsili sme si postaviť fľaše pomocou paličky a šnúrky. Nechýbali ani hrnček var a ukážka tvorby hliníkového odliatku erbu mesta Košice i odlievanie voňavých mydielok.

Na FEI nás previedli pútavou prednáškou o bleskoch, ktorú sprevádzali premietané animácie. Následne nás zahĺtilo kreatívne programovanie v Matlabe. Po pol hodine úpenlivého premýšľania sme si oddýchli pri rôznych športových disciplínach na baseballovom ihrisku. Zaujala nás prednáška o robotoch, rovnako ako aj základy elektrotechniky v Aule Volkswagen. Na SvF sme si namiešali vlastné farebné betóny, naprojektovali si domčeky či kreslili kriedový pôdorys, postavili vysoké veže zo špajdlí a pohárov, a na záver si vyskúšali netradičný útek stavbára zo stavby.

Na FBERG sme sa zoznámili s históriou baníctva a jej využívanými technológiami. Následne sme súťažili na EkF v hre dilema väzňa, kde naši najlepší získali svoj lup v podobe mešca peňazí. LF nám predstavila históriu letectva a jej možné ďalšie smerovanie. Nechýbal tímový hod papierovými lietadlami z vlastnej dielne.

Na SjF sme si zostrojili autíčka z rôznych materiálov a pretekali sa s nimi. Nasledujúce stanovište odhalilo, kto má najsilnejšie hlasivky. 3D kamerou si každý vytvoril model tváre vo virtuálnej podobe. Zmerali sme si sily na ďalších dvoch stanovištiach, kde sme skladali súkolesie z plastových ozubených kolies a vyskúšali sme si ako sa ovláda reálny mostový žeriav, ktorým sme presúvali závažie cez prekážkovú trať.  Nakoniec sme si vypočuli prednášku o zvukovej rezonancii. Na FU sme si vyrobili vlastné stavby a poskladali z nich polystyrénové mestečko. Pozreli sme si v budove UVP TECHNICOM výstavu „Československé stavby storočia“.

FVT si pre nás pripravila kúzelnú fyziku so zasvätením do tajov magnetickej sily a kde ju možno využiť, ako v minulosti merali čas aj bez pomoci Slnka, zákony fyziky o lome a odraze svetla a mnoho iného. Po prednáške o virtuálnej realite sme si vyskúšali rôzne okuliare na virtuálnu ako aj rozšírenú virtuálnu realitu. Pomocou mobilnej aplikácie sme si vytvorili svoj vlastný ostrov. Rukami sme mohli vytvarovať z piesku kopce, po ktorých behali zajace a jazerá v dolinách alebo aj moria, v ktorých plávali žraloky a iné ryby. Vyskúšali sme si ako sa jazdí na kolobežke a elektrických skateboardoch, ktoré sa ovládali náramkom a zakričať si do hlukomeru. V Aule Maxima prebehla slávnostná promócia, spoznali sme víťazov súťaže „Výzva pre tvoju budúcnosť“ a plní zážitkom sme sa rozbehli na prázdniny.


Viac fotiek je dostupných na web stránke projektu detskauniverzita.tuke.sk

Už sa všetci tešíme na najbližšie podujatie.