Univerzita

TUKE posilňuje partnerstvo s Rzeszow University of Technology

Display portlet menu

TUKE posilňuje partnerstvo s Rzeszow University of Technology

Dňa 17. januára 2018 navštívili našu univerzitu zástupcovia Rzeszow University of Technology v Poľsku: dr. hab. inž. Grzegorz Maslowski, prof. PRz – prorektor pre vzdelávanie, dr. hab. inž. Andrzej Trytek, prof. PRz – prodekan pre výskum a mgr. Ewa Kaczan-Winiarska - pracovníčka zahraničného oddelenia.

V úvodnej časti návštevy prijal vzácnych hostí pán rektor, prof. Stanislav Kmeť, za účasti p. prorektora pre zahraničné vzťahy, prof. Vladimíra Modráka, dekanky FMMR, doc. Ivety Vaskovej, dekana FvT, prof. Jozefa Zajaca a pracovníčky úseku pre zahraničné vzťahy, Ing. Kataríny Valentovej.

Cieľom návštevy bolo vzájomné oboznámenie sa s potenciálom oboch univerzít a  spolupráci nielen v oblasti vzdelávania, výmeny študentov a pedagógov, ale aj vo výskume, vývoji a inováciách.  Vyvrcholením rokovania bol podpis univerzitnej zmluvy o spolupráci.

Delegácia z Poľska si následne so záujmom prezrela pracoviská Katedry elektrotechniky a mechatroniky FEI za doprovodu p. prof. Perdukovej.

TUKE posilňuje partnerstvo s Rzeszow University of Technology

Display portlet menu