Univerzita

Slávnostné otvorenie Materskej škôlky a jaslí AKADEMIK pri TUKE

Display portlet menu

Slávnostné otvorenie Materskej škôlky a jaslí AKADEMIK pri TUKE

Pri Technickej univerzite v Košiciach vznikla materská škola s jasľami. Slúžiť má najmä pre deti študentov a zamestnancov univerzity. Ide o prvé takéto zariadenie na univerzitnej pôde na Slovensku.

Táto škola je výnimočná tým, že bude prijímať deti predškolského veku, ale jej súčasťou sú aj jasle pre deti do 2 rokov. Práve toto je dôležité pre riešenie situácie mladých ľudí, študentov Technickej univerzity v Košiciach. Škola a jasle s celkovou kapacitou 41 detí sú zaradené do siete stálych materských škôl a budú prednostne prijímať deti našich študentov a zamestnancov, ktorí budú mať aj zvýhodnené podmienky.

V škole sa uplatňujú princípy „zero waste“, v interiéri sa využívajú prírodné materiály, používajú sa drevené hračky. Bude sa vyučovať anglický jazyk a bude sa dbať na pohybové aktivity detí.

Médiá:

TASR

Košice 24

Nový čas

Telke

Slávnostné otvorenie Materskej škôlky a jaslí AKADEMIK pri TUKE

Display portlet menu