Univerzita

TUKE, ORLEN Unipetrol a.s. a ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci

Display portlet menu

TUKE, ORLEN Unipetrol a.s. a ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci

Uvedené spoločnosti zaoberajúce sa najmä podnikaním v oblasti palív a petrochemikálií sú súčasťou skupiny PKN Orlen, ktorá patrí medzi popredné skupiny v oblasti rafinérie a petrochémie v Európe. Medzi hodnoty spoločností spadá aj ochrana životného prostredia a ekologické riešenia. V utorok 5. októbra 2021 pristúpili k podpisu Memoranda o porozumení a spolupráci, čím položili základný kameň vzájomnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja vodíka, ako vhodného nosiča energie, ktorého širšie priemyselné využitie otvára možnosti pre ekologizáciu priemyslu a verejnej mobility.

Zároveň sa tým bude rozvíjať aj spolupráca s akademickým svetom v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja na Slovensku. Potenciál na strane Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) predstavili za FBERG p. dekan Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. a p. Ing. Karol Horanský, PhD., za FMMR p. dekanka doc. Ing. Iveta Vasková, PhD., za SjF p. dekan Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH a za LF p. doc. Ing. Rudolf Andoga, PhD.

Na tomto pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj veľvyslanec Poľskej republiky na Slovensku J. E. Krzysztof Strzałka.

„Naša skupina je v oblasti vodíkovej mobility veľmi aktívna. A pretože vo veľkoobchodnom i maloobchodnom segmente sa na slovenskom trhu považujeme za významného hráča, cítime i spoluzodpovednosť za jeho rozvoj. Chceme sa podieľať na zavedení vodíkovej mobility a súčasne rozvíjať i ďalšie možnosti využitia potenciálu, ktorý v sebe tento prvok skrýva,“ povedal Tomasz Wiatrak, generálny riaditeľ skupiny ORLEN Unipetrol, a dodal: „Ideme cestou rozvoja nových technológií s cieľom emisnej neutrality nášho podnikania najneskôr v roku 2050. Som rád, že sme v košickej technickej univerzite našli pre naše zámery ideálneho partnera.“

 Podľa stratégie rozvoja, ktorú skupina ORLEN Unipetrol nedávno zverejnila chce do roku 2030 vybudovať na Slovensku minimálne 24 vodíkových staníc a jeden vodíkový distribučný terminál.

„Vítame záujem skupiny ORLEN Unipetrol podieľať sa na akademickom výskume a vývoji budúceho využitia vodíku. Očakávame vedeckú spoluprácu a výmenu informácií najmä v oblasti znižovania emisií, veľkokapacitného skladovania, prepravy a distribúcie, prípadne pri technickom vŕtaní,“ povedal Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., rektor TUKE.

TUKE, ORLEN Unipetrol a.s. a ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o. podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci

Display portlet menu