Univerzita

Návšteva priateľov z Ukrajiny

Display portlet menu

Návšteva priateľov z Ukrajiny

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach sme 15. februára 2018 privítali návštevu z Ukrajiny. Pri tejto príležitosti bolo podpísaných 7 memoránd o spolupráci v oblasti vzdelávania s inštitúciami poskytujú­cimi stredné a nižšie vysokoškolské vzdelávanie. Malo by to napomôcť uchádzačom z Ukrajiny pokračovať v štúdiu na našej univerzite. Prorektor pre vzdelávanie, p. prof. Lumnitzer, predstavil zúčastneným našu univerzitu, pár slov o svojom živote na TUKE povedali naši študenti z Ukrajiny a nakoniec si návšteva prezrela niektoré fakultné laboratóriá.

Návšteva priateľov z Ukrajiny

Display portlet menu