Univerzita

Návšteva predstaviteľov VŠB-TU Ostrava

Display portlet menu

Návšteva predstaviteľov VŠB-TU Ostrava

Členovia Kolégia rektora Vysokej školy baňskej - Technickej univerzity Ostrava na čele s rektorom prof. RNDr. Václavom Snášelom, CSc., navštívili prvý februárový deň Technickú univerzitu v Košiciach.

Cieľom pracovnej návštevy bola bilancia doterajšej spolupráce a prezentácia nových námetov pre oblasti spoločného vedeckého a výskumného bádania. V programe nechýbala prehliadka vybraných budov, laboratórií a bilaterálne rokovania medzi dekanmi odborovo príbuzných fakúlt.

Výsledkom návštevy je aktuálna príprava memoranda v konkretizovaných oblastiach spolupráce, ktorá bude podpísaná rektormi oboch univerzít pri najbližšom spoločnom stretnutí.

Návšteva predstaviteľov VŠB-TU Ostrava

Display portlet menu