Návšteva podpredsedu vlády SR - en

Display portlet menu

Návšteva podpredsedu vlády SR - en

Na Fakulte BERG sa oboznámil s unikátnymi parametrami technológie „eFusion“, nemechanického hĺbenia do extrémnych hĺbok, vytvárania priestorov, úložísk a tunelov, ktorá je momentálne v testovacom režime.

Po prehliadke unikátnych technológií prijal pána vicepremiéra rektor univerzity, prof. Stanislav Kmeť, ktorý ho informoval o aktuálnom dianí na TUKE. Vyzdvihol prínos štrukturálnych fondov, ktorých čerpanie bolo a ja významným zdrojom realizácie rozvojových projektov na univerzite.

Výsledky a dojmy z návštevy na TUKE spomenul pán podpredseda aj počas spoločnej tlačovej konferencie s pánom premiérom SR, kde vyzdvihol výsledky výskumu a vývoja na univerzite, ktoré sú reálne implementované v podmienkach praxe.

Záznam z tlačovej konferencie /o TUKE 23:00 - 25:00 minúta/

Návšteva podpredsedu vlády SR - en

Display portlet menu