Univerzita

Návšteva ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Display portlet menu

Návšteva ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Dňa 19. novembra 2018 navštívil Technickú univerzitu v Košiciach minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky Arpád Érsek, ktorého na pôde univerzity privítal rektor TUKE prof. Stanislav Kmeť. Hlavným cieľom návštevy pána ministra bol podpis Memoranda o porozumení a spolupráci medzi Ministerstvom dopravy a výstavby SR a Technickou univerzitou v Košiciach. Memorandum je historicky prvou zmluvou o spolupráci s týmto rezortom a vytvára predpoklady na ďalšie rozširovanie spolupráce pre všetky fakulty TUKE v oblastiach dopravy, poštových služieb, elektronických komunikácií, vedy, výskumu a samozrejme výstavby.

Po podpise memoranda pokračoval pán minister návštevou Leteckej fakulty TUKE. Cieľom bola diskusia s vedením fakulty o spôsobilostiach fakulty, ale i možnostiach rozvoja ďalšej spolupráce s rezortom dopravy. Pozornosť bola upriamená predovšetkým na rozvoj spolupráce Leteckej fakulty s obchodnými spoločnosťami v pôsobnosti rezortu dopravy so zameraním na civilné letectvo. Letecká fakulta TUKE je jedinou svojho druhu na Slovensku, ktorá ma akreditovaný študijný program „Pracovník riadenia letovej prevádzky“. Vychádzajúc z tejto dlhoročnej spôsobilosti fakulty je jednou z perspektívnych oblastí spolupráce ponuka doplnkového výcviku budúcich pracovníkov riadenia letovej prevádzky v spolupráci so štátnym podnikom Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky.

Návšteva ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Display portlet menu