Univerzita

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpísala memorandum s Technickou univerzitou v Košiciach

Display portlet menu

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpísala memorandum s Technickou univerzitou v Košiciach

Košice, 25. november 2022 – Zapájame vedu, inovácie a potenciál našich vysokých škôl do zlepšovania fungovania štátnej a verejnej správy. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) podpíše memorandá o spolupráci s poprednými slovenskými univerzitami. Prvou z nich je Technická univerzita v Košiciach. Memorandum o spolupráci s touto prestížnou vysokou školou podpísala vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
Investície a podpora kvalitného vzdelávania sú zásadným predpokladom pre úspech Slovenska. Predchádzajúce vlády, žiaľ, nedokázali naplno využiť v prospech štátu potenciál, ktorý môže ponúknuť akademická obec aj odborné a výskumné kapacity našich vysokých škôl. To sme sa rozhodli zmeniť. Máme ambíciu získať pre štát najlepších odborníkov a umožniť študentom našich popredných univerzít získať potrebné skúsenosti a prax, motivovať ich, aby potom svoje poznatky profesne rozvíjali doma, v prospech Slovenska. Preto rozvíjame spoluprácu s našimi špičkovými univerzitami. Dnes som podpísala rámcové memorandum s Technickou univerzitou v Košiciach a už o pár dní za naše ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpíšeme memorandá o spolupráci s ďalšími troma poprednými vysokými školami – s Ekonomickou univerzitou, Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave,“ uviedla ministerka Veronika Remišová.
Memorandum o spolupráci medzi MIRRI SR a Technickou univerzitou v Košiciach (TUKE) podpísala podpredsedníčka vlády Remišová počas návštevy košickej univerzity. Univerzitu navštívila spoločne s komisárkou  Európskej komisie pre súdržnosť a reformy Elisou Ferreirou a komisárom pre zamestnanosť a sociálne práva Nicolasom Schmitom na záver dvojdňového pracovného programu konferencie k Programu Slovensko.
Na základe memoránd s univerzitami odborné sekcie ministerstva investícií zapoja študentov a odborníkov z akademického prostredia do štátnych projektov z oblastí eurofondov, inovácií, štátneho IT či regionálneho rozvoja. „Naším cieľom je, aby pre štát pracovali tí najlepší. A nadaným študentom chceme dať šancu získať unikátne vedomosti a skúsenosti, ktoré ponúkajú iba štátne projekty,” povedala Remišová. 
Jednou z oblastí unikátnej spolupráce MIRRI SR a univerzít je napríklad budovanie inteligentných regiónov a miest, a to aj v súvislosti so zmenou klímy a rozvojom štátneho IT a kybernetickej bezpečnosti.
Inovácie a nové technológie sú, a čoraz viac budú, hnacím motorom rozvoja slovenskej ekonomiky. Sú kľúčové pre prosperitu a lepšiu budúcnosť Slovenska, lebo len dynamické inovatívne odvetvia dajú ľuďom v regiónoch perspektívu a pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou a lepšími platmi. Veľmi ma teší, že práve tu na pôde Technickej univerzity v Košiciach je centrum inovačného ekosystému celého regiónu s celoštátnym dosahom – a to Univerzitný vedecký park Technicom. Jeho súčasť, startupové centrum, ktoré podporuje malé a stredné hi-tech firmy, je príkladom, ako možno prenášať výsledky výskumu a inovácií z univerzitnej pôdy do rozvoja podnikateľského prostredia. Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa podieľala aj na vzniku prvého slovenského vodíkového auta a vyvíja ďalšie vodíkové technológie, vďaka ktorým Slovensko drží krok so svetovými inovačnými trendmi,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie podpísala memorandum s Technickou univerzitou v Košiciach

Display portlet menu