Univerzita

Jesenné kolo Dňa kariéry 2018

Display portlet menu

Jesenné kolo Dňa kariéry 2018

Univerzitná knižnica TUKE sa v stredu 17. októbra 2018 zmenila na jednu veľkú burzu práce. Na tomto podujatí mali študenti šancu oboznámiť sa s možnosťami svojho profesijného uplatnenia v praxi a vybrať si z pracovných ponúk rôzneho charakteru spomedzi zaujímavého spektra vystavovateľov: Lear Corporation Seating Slovakia s. r. o., Magneti Marelli Powertrain Slovakia, spol. s.r.o., Inžinierske stavby, a.s., U. S. Steel Košice, s.r.o., SENACOR FCS GmbH, Student Agency, s.r.o., EVEKTOR, spol. s r.o., PricewaterhouseCoopers Slovensko, Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Walter Group, AffinityAnalytics, s.r.o., Kia Motors Slovakia, Draka Comteq Slovakia, s.r.o., Mediworx software solutions, a.s., Deutsche Telekom Services Europe Slovakia, s.r.o., EURES Slovensko a SIEA.

Campleaders Slovakia, s.r.o. prezentovalo zapojenie sa do programu Work and Travel.

Možnosti získania štipendií a grantov predstavili zástupcovia SAIA, n.o. - Regionálne pracovisko Košice a Medzinárodného vyšehradského fondu.

Dobrovoľníkov z radov našich študentov hľadali Erasmus Student Network Košice, AZU – Aktivita zvyšuje úspech a Dobrovoľnícke centrum Košického kraja.

Úspešní startupisti z UVP TECHNICOM študentom priblížili ako naštartovať svoju kariéru.

Účasť zo strany uvedomelých študentov bola odmenená aj tombolou s hodnotnými cenami, ktoré poskytli zúčastnení vystavovatelia. Tombolovou otázkou bolo akého slovenského vedca sme si pripomenuli vydaním 0 Euro Souveníru. Podrobnosti o podujatí nájdete na web stránke denkariery.tuke.sk.

Víťazom súťaže o najlepšieho vystavovateľa sa stala spoločnosť Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., na základe našich 4 Alfonzkov. Tím z Continental bol odmenený spomínanou bankovkou TUKE.

Ďakujeme všetkým vystavovateľom ako aj samotným návštevníkom za podnetnú účasť a dovidenia opätovne na najbližšom ročníku na jar 2019.

Štrnásty ročník veľtrhu pracovných príležitostí „Dňa kariéry na Technickej univerzite v Košiciach“ bol organizovaný pod záštitou univerzity v spolupráci so Študentským informačným a poradenským centrom iCUBE TUKE.

Organizačný tím Dňa Kariéry na TUKE

Jesenné kolo Dňa kariéry 2018

Display portlet menu