Univerzita

Jaguar Land Rover na TUKE

O možnostiach spolupráce rokovali 27. júna 2017 na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) zástupcovia Jaguar Land Rover (JLR).

Stretnutia sa zúčastnil Tony Bainbridge, riaditeľ Business Excellence (Oddelenie inovácií, výrobných procesov a Industry 4.0), programový manažér investičného projektu a stratégie pre Slovensko Kamil Kmeč a ďalší zástupcovia tímu, ktorí sa stretli s predstaviteľmi TUKE na čele s rektorom TUKE prof. Stanislavom Kmeťom.

Pri tejto príležitosti si prezreli aj laboratóriá Ústavu automatizácie, mechatroniky a robotiky, a nové Prototypové centrum Strojníckej fakulty TUKE.

Jaguar Land Rover je v automobilovom priemysle vedúcou spoločnosťou v oblasti vývoja pokročilých ľahkých hliníkových konštrukcií. Nový závod, ktorý stavajú v Nitre na ploche 350 300 m² bude technologicky na vrchole spracovania hliníkových materiálov a inžinierskeho know-how na Slovensku. Bude vyrábať celý rad úplne nových hliníkových automobilov značky Jaguar Land Rover (JLR), čím prispeje k napĺňaniu firemnej vízie výroby vysoko-kvalitných a súčasne ľahkých vozidiel pre svojich zákazníkov.

Spolupráca JLR a TUKE môže priniesť nové vedecko-technologické možnosti a v neposlednom rade zvýši motiváciu študentov pre štúdium v tomto odvetví.