Univerzita

Nové inovatívne startupy v Inkubátore TUKE

Display portlet menu

Nové inovatívne startupy v Inkubátore TUKE

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s partnermi - agentúrou Slovak Business Agency (SBA) a spoločnosťou SAAB AB, organizovala 24. januára 2018 hodnotenie startupov, ktorým končí pôsobenie v Startup centre TUKE v rámci polročnej akceleračnej pred-inkubačnej fázy. V svojich vystúpeniach startupy predstavili hodnotiacej porote pokrok v rozvoji svojich inovatívnych projektov - podnikateľské plány, doterajšie úspechy ako aj plány do budúcnosti.

Porota odporučila zaradiť do ďalšej fázy podnikateľskej akcelerácie startupov v rámci Inkubátora TUKE projekty: fyzioterapeuticky orientovaný projekt, ktorého cieľom je skvalitniť proces diagnostiky problémov chrbtice - BodyFix.io, projekt ponúkajúci riešenie špeciálnej klávesnice pre hendikepovaných ľudí - Klavesnica HndCubeKeys, projekt zameraný na tvorbu decentralizovaných IoT riešení - Enterprise IoTNET, projekt zameraný na vývoj inovatívnych hier pre mobilne zariadenia - HRAI a projekt TuLiMark, ktorého cieľom je vývoj špeciálnych turistických značiek pre oblasť pasívnej navigácie.

O postupujúcich startupoch rozhodla hodnotiaca komisia pod vedením predsedu komisie, rektora TUKE, prof. Ing. Stanislava Kmeťa. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Ing. K. Zeleníková, (Slovak Bussiness Agency), Ing. J. D. Vojtko (FPT Slovakia), Ing. J. Girman (T-Systems Slovakia) a zástupcovia TUKE – prof. Ing. A. Čižmár, CSc., prorektor pre inovácie transfer technológií, doc. Ing. František Jakab, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM, Ing. M. Chovanec, PhD., riaditeľ UVT, doc. Ing. A. Lavrin, CSc. a Ing. M. Blizco. Aktuálne pôsobí v ekosystéme akcelerácie podnikania TUKE 25 startupov. Patria k ním napríklad CropTech – víťazi Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“), Fitliner Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016, VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business Idea 2014 Tatra banky, Chargebrella – víťazi Business Idea 2016, IoTNET - „Najlepší projekt“ na medzinárodnom IBM Hackathon 2017, 1. miesta v slovenskom a 2. miesta v európskom kole medzinárodnej súťaže Cisco StartUp Creathon 2016, HRAI - víťaz kategórie Informačné technológie, mobilné technológie a web v súťaži Slovak University Startup Cup 2017, víťaz v súťaži Nadácie Tatra banka – Business Idea 2017.

Viacerým z nich sa počas pôsobenia v ekosystéme akcelerácie podnikania TUKE podarilo získať podporu investorov a uviesť na trh viacero úspešných produktov v oblasti softvérových, aj hardvérových riešení. Viac informácií o ekosystéme akcelerácie inovácií a technologického transferu TUKE je možné nájsť na stránke www.uvptechnicom.sk.


 

Nové inovatívne startupy v Inkubátore TUKE

Display portlet menu