Univerzita

Deň otvorených dverí na TUKE 2019

Display portlet menu

Deň otvorených dverí na TUKE 2019

Aj tento ročník Dňa otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach 15. októbra 2019 prilákal tisícky stredoškolákov. Príjemnú atmosféru nám umocnilo tohtoročné „babie leto“.

Oficiálne otvorenie DOD na TUKE 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Auly Maxima. Návštevníkov privítal pán rektor prof. Stanislav Kmeť, ktorý v niekoľkých bodoch priblížil súčasné postavenie univerzity v európskom priestore a možnosti nielen štúdia a mobilít, ale najmä podpory kreativity a inovačných myšlienok, pre ktoré je na TUKE vytvorené potrebné zázemie.

Špeciálnym hosťom otváracieho ceremoniálu bol absolvent TUKE a v súčasnosti predseda vlády Slovenskej republiky Ing. Peter Pellegrini.

Jednotlivé fakulty TUKE boli predstavené samotnými dekanmi v krátkych príhovoroch. Práve tieto prezentácie fakúlt odštartovali celý rad propagačných aktivít, ukážok a atrakcií, ktoré prebiehali v celom areáli univerzity. Centrom podujatia bola Univerzitná knižnica TUKE, pred ktorou mali návštevníci pripravené občerstvenie. V interiéri si zasa mohli prezrieť prezentačné stánky fakúlt a expozíciu, ktorá reprezentovala našu univerzitu na medzinárodnej odbornej konferencii SlovakiaTech 2019.


Stránky, kde sa písalo o DOD na TUKE 2019:

Úrad vlády SR

Teraz.sk

TA3

Dnes 24 Košice

Študentská televízia

Deň otvorených dverí na TUKE 2019

Display portlet menu