Univerzita

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach aj v tomto roku 12. októbra prilákal viac ako tisíc stredoškolákov.

Display portlet menu

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach aj v tomto roku 12. októbra prilákal viac ako tisíc stredoškolákov.

Oficiálne otvorenie DOD na TUKE 2022 sa uskutočnilo v priestoroch Auly Maxima. Návštevníkov privítal pán rektor prof. Stanislav Kmeť, ktorý v niekoľkých bodoch priblížil súčasné postavenie univerzity v európskom priestore a možnosti nielen štúdia a mobilít, ale najmä podpory kreativity a inovačných myšlienok, pre ktoré je na TUKE vytvorené potrebné zázemie.

Jednotlivé fakulty TUKE boli predstavené zástupcami z vedenia v krátkych príhovoroch. Po príhovoroch nasledovalo vystúpenie kúzelníka, ktorý dostal študentov do sveta očarujúcej fyziky. Stretli sa s kúzlami z celého spektra fyzikálnych tém od magnetizmu cez optiku až po mechaniku a dokázal im, že fyzika dokáže byť kúzelná. Oficiálne otvorenie DOD TUKE pánom rektorom odštartovalo celý rad propagačných aktivít, ukážok a atrakcií, ktoré prebiehali v celom areáli univerzity. Centrom podujatia bola Univerzitná knižnica TUKE, kde si mohli študenti prezrieť prezentačné stánky fakúlt.

Deň otvorených dverí na Technickej univerzite v Košiciach aj v tomto roku 12. októbra prilákal viac ako tisíc stredoškolákov.

Display portlet menu