Univerzita

Dni Ukrajiny v Košiciach

Pán rektor, prof. Stanislav Kmeť, CSc., prijal 25. apríla 2018 na pôde Technickej univerzity v Košiciach zástupcov univerzít z Kyjeva a okolitých miest. Stretnutie sa konalo pod záštitou 4. ročníka podujatia "Dni Ukrajiny 2018 v Košiciach". Moderovania sa ujal prorektor pre vzdelávanie, prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD. a našu univerzitu reprezentovali aj jej dekani a prodekani.
Počas stretnutia prebiehala diskusia o spolupráci v oblasti vzdelávania (dvojité diplomy) a výskumu. Výsledkom podujatia bolo aj podpísanie memoranda o spolupráci medzi Technickou univerzitou v Košiciach a Tavrijskou národnou univerzitou V. I. Vernadskoho z Kyjeva.

Vzácni hostia si mali možnosť prezrieť vybrané fakultné laboratóriá a univerzitný vedecký park Technicom hosťom predstavil jeho riaditeľ, doc. Ing. František Jakab, PhD.