Univerzita

Deň Zeme na TUKE 2023

Pripomenutie Dňa Zeme je dnes nanajvýš aktuálne najmä v súvislosti s ekológiou a stavom životného prostredia. Tento sviatok má za cieľ upozorniť na dôsledky ničenia životného prostredia a vytvoriť diskusiu pre spoločné riešenie klimatických problémov.

S týmto cieľom zorganizovala Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci so Správou mestskej zelene v Košiciach (SMsZ) v piatok 21. apríla 2023 dobročinnú akciu s názvom Deň Zeme na TUKE.

Podujatie svojím príhovorom otvoril prorektor prof. Anton Čižmár, ktorý následne s námestníkom riaditeľa SMsZ vysadil tzv. strom spolupráce oboch inštitúcií. Hlavnými aktivitami bola výsadba drevín, kvetov a kríkov. Stavbári si pri svojej fakulte navrhli a zrealizovali dažďovú záhradu na zachytávanie zrážkovej vody v krajine. Strojári si obohatili priestranstvo okolo budovy PK5 novou výsadbou. Arboristi SMsZ v priamom prenose pred očami návštevníkov vykonávali odborné posúdenie drevín s následným ozdravným orezom s vysokozdvižnou plošinou. Medzi obľúbenými bola aj jazda na kosačkách, či prezentácia smart technológií riadenia fontán. 

Pre najmenších návštevníkov boli pripravené zaujímavé ukážky a tvorivé dielne, v ktorých si mohli postaviť vtáčiu búdku, pomenovať nerasty, ryžovať zlato, či vyskúšať si robotickú recykláciu. Počas podujatia bol sprístupnený aj prvý slovenský vodíkový autobus. Dobročinná akcia Deň Zeme na TUKE mala svoje pokračovanie a presiahla hranice mesta. V areáli Učebno-výcvikového zariadenia TUKE v Herľanoch bolo 26. apríla 2023 vysadených 12 nových stromov a vyše 100 kusov trvaliek a okrasnej zelene. TUKE touto výsadbou udržiava a zveľaďuje pamiatkovo chránené územie v okolí jedinečného herlianskeho gejzíru.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili a svojou účasťou zdôraznili potrebu ochrany životného prostredia.

Na záver slová, ktorými zhodnotila spoločnú akciu na svojom sociálnom profile Správa mestskej zelene v Košiciach:
Deň Zeme v spolupráci s Technická univerzita v Košiciach a UVP TECHNICOM dopadol nad očakávania. Entuziazmom návštevníkov a študentov sme si dobili baterky aj my. Veríme, že nielen príjemne prežité chvíle, ale aj nové informácie a nadobudnuté zručnosti využijú zúčastnení, aby podporili ochranu prírody a našej planéty, lebo každý malý krok sa počíta.

Info v médiách:
RTVS: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/398507#1890 
TERAZ.sk: https://www.teraz.sk/kosicky-kraj/pocas-dna-zeme-v-areali-tuke-vysadza/709335-clanok.html
TASR: https://www.tasr.sk/tasr-clanok/TASR:2023042100000256