Univerzita

Cezhraničné diskusné fórum: Budúcnosť Európy a mládež

Display portlet menu

Cezhraničné diskusné fórum: Budúcnosť Európy a mládež

Europoslanci Monika Smolková a György Schöpflin debatovali so študentmi o budúcnosti EÚ v rámci 30. výročia programu Erasmus+.

Na pôde Technickej univerzity v Košiciach sa v pondelok 20. novembra 2017 uskutočnilo Cezhraničné diskusné fórum, ktoré organizovali Informačné kancelárie Európskeho parlamentu zo Slovenska a z Maďarska. Hostí v úvode privítal prorektor pre zahraničné vzťahy prof. Vladimír Modrák. V Univerzitnej knižnici TUKE zazneli návrhy pre vzdelávaciu politiku EÚ do roku 2025.

Program Erasmus zásadne mení študentom život, myslí si slovenská europoslankyňa Monika Smolková. Ich spoločným znakom je, že zväčša nemávajú protieurópske postoje. Európsky parlament sa podľa europoslankyne zasadil o zvýšenie rozpočtu na program Erasmus v tomto rozpočtovom období o 40 %. Študentom odporučila zapojiť sa do nových iniciatív ako je napríklad Európsky zbor solidarity, ktorý sa stáva „fenoménom“. Takisto je potrebné si všímať výzvy pre rok 2018, ktorý bude v EÚ Európskym rokom kultúrneho dedičstva.

Maďarský europoslanec, člen výboru EP pre ústavné veci, výboru pre kultúru a vzdelávanie a takisto bývalý univerzitný profesor György Schöpflin poukázal na súčasnú mnoho-vrstevnú krízu v EÚ, ktorú ak budeme analyzovať zlým spôsobom nenájdeme riešenia.V európskom spoločenstve sa podľa neho posilňuje polarizácia a je problém ak sa EÚ snaží používať jednotný prístup pre všetkých, ktorý často funguje zle.

Kristína Tobiašová z podpornej siete pre mobilných študentov Erasmus Student Network z Košíc hovorí, že v komunite absolventov Erasmu je už známy termín „post-erasmus depresia“. Zážitky a skúsenosti študentov, ktorí sa zúčastnili mobility ich podľa nej „diametrálne odlišujú od rovesníkov, ktorí takúto možnosť nemali.“ Vníma však pokles záujmu o vycestovanie medzi mladými ľuďmi, za ktorým vidí strach z teroristických útokov v niektorých krajinách. Aj preto podľa nej treba posilniť propagáciu týchto programov.

Cezhraničné diskusné fórum: Budúcnosť Európy a mládež

Display portlet menu