Univerzita

Carmina Burana Carla Orffa – Collegium Technicum

Display portlet menu

Carmina Burana Carla Orffa – Collegium Technicum

Jubilejný večer, ktorým vyvrcholili oslavy 70 výročia Technickej univerzity v Košiciach, ukončila slávna Carmina Burana Carla Orffa, v prevedení pre miešaný zbor, dva klavíry, sóla a perkusie. Od pamätného koncertného turné v Mexiku v roku 2007 ju spievalo Collegium Technicum už 21. krát. Tentoraz pod vedením pána dirigenta Mariána Vacha, s ktorým zbor spolupracuje od roku 1985. Viedenské Klavírne duo Veronika Trisko a Johanna Groebner hrali všetky koncerty zboru v tzv. malom obsadení a sme radi, že boli opätovne aj v Košiciach. Soprán spievala Michaela Várady, sólistka opery ŠD v Košiciach, barytón Filip Bandžák z Českej republiky a tenor Joaquin Asiauin z Nemecka, ktorý tento part spieval viac ako 250 krát. Po pätnástich rokoch to bola jeho osemnásta Carmina Burana s Collegiom Technicom. Cassovia Percusion Ansamble sa pod vedením Miroslava Gremana sformoval pri poslednej Carmine Burane v Spišskej Novej Vsi v roku 2017.

Zakladateľom a doterajším riaditeľom Collegium Technicum (1983) je doc. Ing. Michal Kostelný, CSc., ktorý vedie nepretržite štyridsiatu sezónu. Počas svojej existencie zbor uviedol už 200 koncertov a festivalových vystúpení v zahraničí a koncertoval v 18 štátoch Európy, v Južnej Amerike, Izraeli, USA a v Thajsku. Taktiež získal aj najvyššie ocenenia na zahraničných medzinárodných súťažiach v Anglicku, Rusku, Thajsku a Českej republike. Collegium Technicum uviedlo 25 vokálno­‑symfonických diel s profesionálnymi orchestrami a dirigovalo ho už 45 profesionálnych dirigentov, z toho 22 dirigentov mimo Slovenskej republiky a Českej republiky.

Od roku 2010 až po súčasnosť je dirigentkou Mgr. art et Mgr. Tatiana Švajková, PhD. z Prešovskej univerzity v Prešove a Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach. Premiérovala a nahrala so zborom význame diela slovenských autorov, ktorým dominuje Koncert 30. výročia Collegium Technicum. Každoročne aktívne pripravuje zbor pre spoluprácu s profesionálnymi umelcami a dlhodobo spolupracuje so Štátnou filharmóniou Košice. Celkovo uviedla so zborom už viac ako 60 koncertov a koncertných vystúpení. Dvojročná pandémia ju neodradila pripraviť tretí reštart Collegium Technicum úspešným koncertom priamo streamovaným z Auly Maxima TUKE 5. októbra 2021 a následne naštudovať pre Štátnu filharmóniu Košice Mozartovo Requiem.

Obaja si z rúk rektora TUKE prevzali ocenenie „Pamätnú plaketu TUKE“ za šírenie dobrého mena Technickej univerzity v Košiciach.

Foto: Jaro Ľaš

Carmina Burana Carla Orffa – Collegium Technicum

Display portlet menu