Univerzita

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu

Prijatie novovymenovaných profesorov

Pán rektor prof. Ing. Peter Mésároš, PhD., za prítomnosti členov Vedenia TUKE, prijal v priestoroch Rektorátu TUKE novovymenovaných profesorov Technickej univerzity v Košiciach. Je to vždy veľká udalosť, keď do radov profesorov TUKE prijíma nových členov. Stúpa tým dobré meno a kredit našej univerzity.
Stretnutia sa zúčastnili novovymenovaní profesori:

  • prof. Ing. Samer Khouri, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“
  • prof. Ing. Marian Šofranko, PhD., z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „získavanie a spracovanie zemských zdrojov“
  • prof. Ing. Ivan Virgala, PhD., zo Strojníckej fakulty TUKE, vymenovaný v odbore HKaIK „strojárstvo“

Blahoželáme!

Prijatie novovymenovaných profesorov

Display portlet menu