Uchádzači

Fakulta umení

Adresa

Fakulta umení
Technickej univerzity v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Architektúra a urbanizmus D 4 Sj
Dizajn D 4 Sj
Voľné výtvarné umenie D 4 Sj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Architektúra a urbanizmus D 2 Sj
Dizajn D 2 Sj
Voľné výtvarné umenie D 2 Sj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Dizajn D/E 4/5 Sj
Voľné výtvarné umenie D/E 4/5 Sj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Fakulta umení TUKE za 15 rokov svojej existencie sa významne zviditeľnila svojou umeleckou, ale aj vedeckou činnosťou nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí. Pedagogické zastrešenie fakulty odborníkmi z každej zo spomínaných oblastí pripravujú živnú bázu pre rozlet každého nadaného uchádzača o štúdium na fakulte. Hlavným cieľom je pripraviť absolventov na to, aby popri svojej odbornej umeleckej činnosti, boli neustále iniciátormi kultúrneho a umeleckého života v spoločnosti a aby sa stali kreatívnym impulzom aj pre svoje okolie.