Uchádzači

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Display portlet menu

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Adresa

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technickej univerzity v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Aplikovaná elektrotechnika D 3 Sj
Automobilová elektronika D 3 Sj
Elektroenergetika D 3 Sj, Aj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 3 Sj
Hospodárska informatika D 3 Sj
Informatika D 3 Sj, Aj
Inteligentné systémy D 3 Sj, Aj
Kyberbezpečnosť D 3 Sj, Aj
Počítačové modelovanie D 3 Sj
Počítačové siete D 3 Sj, Aj
Priemyselná elektrotechnika D 3 Sj
Informatika – profesijný* D 4 Sj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Automobilová elektronika D 2 Sj
Elektroenergetika D 2 Sj, Aj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D 2 Sj
Hospodárska informatika D 2 Sj
Informatika D 2 Sj, Aj
Inteligentné systémy D 2 Sj, Aj
Kyberbezpečnosť D 2 Sj, Aj
Počítačové modelovanie D 2 Sj
Počítačové siete D 2 Sj, Aj
Priemyselná elektrotechnika D 2 Sj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Priemyselná elektrotechnika D/E 4/5 Sj, Aj
Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov D/E 4/5 Sj, Aj
Informatika D/E 4/5 Sj, Aj
Inteligentné systémy D/E 4/5 Sj, Aj

* Profesijne orientovaný študijný program v príprave na akreditáciu (štandardná dĺžka štúdia – 4 roky – denná forma, kombinovaná metóda)

Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

Za externé Bc. štúdium je stanovený poplatok 600€ za akademický rok. Za externé Ing. štúdium je stanovený poplatok 700€ za akademický rok.

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Dnešná fakulta vznikla 21. júla 1969 pod názvom Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach. S účinnosťou od 15. apríla 1994 nesie Elektrotechnická fakulta svoje nové meno, Fakulta elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach.

Hlavným poslaním Fakulty elektrotechniky a informatiky je poskytovať vysokoškolské vzdelávanie na báze tvorivého vedeckého bádania najmä v takých oblastiach výskumu ako sú informatické vedy, kybernetika a umelá inteligencia, telekomunikácie, elektronika, elektrotechnika, automobilová elektronika a elektroenergetika. Tieto činnosti zabezpečuje 157 vysokoškolských učiteľov, z toho 29 profesorov, 35 docentov, 89 odborných asistentov a 4 výskumní pracovníci. Dodnes fakulta vychovala viac než 14000 absolventov. Fakulta poskytuje vo všetkých svojich študijných programoch odborové štipendiá.