Uchádzači

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Display portlet menu

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Adresa

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Technickej univerzity v Košiciach

Letná 1/9
042 00 Košice-Sever

Kontakt

Informácie o štúdiu

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2024/2025

Bližšie informácie o študijných programoch sú zverejnené v zozname študijných programov a na stránkach Akademického informačného systému MAIS (informácie o odporúčaných študijných plánoch, predmetoch atď.).

Bakalárske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/3 Sj, Aj
Baníctvo a geotechnika D/E 3/3 Sj
Dopravná logistika podniku D/E 3/3 Sj, Aj
Geodézia a kataster nehnuteľností D 3 Sj
Geológia a regionálny rozvoj D 3 Sj
Geoturizmus D/E 3/3 Sj, Aj
Komerčná logistika D 3 Sj
Manažérstvo procesov D/E 3/3 Sj
Manažérstvo zemských zdrojov D/E 3/3 Sj, Aj
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín D 3 Sj
Priemyselná logistika D/E 3/3 Sj
Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 3/3 Sj, Aj
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D/E 3/3 Sj
Inžinierske štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Dopravná logistika podniku D/E 2/2 Sj, Aj
Geologické inžinierstvo D 2 Sj
Geoturizmus D/E 2/2 Sj, Aj
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/2 Sj, Aj
Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností D 2 Sj
Manažérstvo zemských zdrojov D/E 2/2 Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie D 2 Sj
Priemyselná logistika D 2 Sj
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/2 Sj, Aj
Technológie baníctva a tunelárstva D 2 Sj
Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 2/2 Sj, Aj
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D 2 Sj
Doktorandské štúdium Forma štúdia Dĺžka štúdia Jazyk štúdia
Banská geológia a geologický prieskum D/E 3/4 Sj, Aj
Banské meračstvo a geodézie D/E 3/4 Sj, Aj
Ekonomika zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie D/E 3/4 Sj, Aj
Priemyselná logistika D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie procesov D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj
Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie D/E 3/4 Sj, Aj
Využívanie a ochrana zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj


Legenda:
D – Denná forma štúdia
E – Externá forma štúdia („Štúdium popri zamestnaní“)
Sj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj – Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku – sú to dva študijné programy)

E-prihláška

 

O fakulte

ilustračný obrázok

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii (FBERG) sa pýši dlhoročnou baníckou tradíciou a tradíciou vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

FBERG má vyprofilované vzdelávanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografických informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji geoturizmu.

FBERG kladie akcent aj na mimoškolské aktivity svojich študentov, organizuje imatrikulácie, exkurzie, umožňuje študentom zapájať sa do športových aktivít, zúčastňovať sa tradičných „Salamandrových dní“, „Skokov cez kožu“ v rámci každoročne konaného baníckeho plesu „Barbory“, či pracovať v študentských kluboch, ktoré pripravujú rôzne podujatia pre študentov FBERG.