Študentský život

Okrem vedy, výskumu a vzdelávania podporuje univerzita aj spoločenské, kultúrne a športové aktivity, ktoré sú prístupné aj širokej verejnosti.

Mimoštudijné aktivity ponúkajú dostatočné odreagovanie sa v rámci 25 druhov športov. Kolektívne športy ako basketbal, florbal, vodné pólo či tradičnejší futbal utužia medziľudské vzťahy a atletika, joga, lezenie na umelej stene posilnia danosti jednotlivca. Na výber sú aj moderné športy, medzi ktoré patrí skin-diving, softbal, tabata či vznešený jachting. Športové aktivity zastrešuje atletický štadión školy, 8 telocviční, baseballové ihrisko, squashové a tenisové kurty.

Na akademickej pôde pôsobia i športové kluby Akademik a Slávia, spevácky zbor Collegium Technicum i folklórne súbory Jahodná a Borievka, kreuje sa Symfonický orchester Technickej univerzity v Košiciach. Aktuálne informácie šíri študentská televízia a rádio.

Technická univerzita v Košiciach vydáva univerzitný časopis s názvom HALÓ TU. Elektronickú podobu tohto časopisu nájdete na tomto odkaze.

Pod­ujatia organizované v kampuse univerzity lákajú návštevníkov z celého regiónu, a tým je Technická univerzita v Košiciach centrom vzdelania a zá­roveň kultúrneho života v Košiciach. Kampus univerzity je tiež vhodným miestom pre stretávanie sa študentov a relax.

Košická technika je však otvorená širokej verejnosti. V areáli TUKE sa organizujú podujatia, ktoré sú v Košiciach mimoriadne obľúbené, ako Balónová fiesta, Biela noc, či potulky s Milanom Kolcunom, na ktorých sa návštevníci dozvedajú o významných historických udalostiach z dejín univerzity a mesta. V akademickom roku 2018/2019 si TUKE v spolupráci s prestížnou univerzitou ETH Zürich pripomenula 160. výročie narodenia celosvetovo uznávaného slovenského vedca Aurela Stodolu, ktorého žiakom bol aj fenomenálny Albert Einstein.

Mimoštudijné aktivity pre študentov:

Kultúrne aktivity

Folklórny súbor Jahodná
Kontakt: Ivan Zezulka
Tel.: +421 944 313 784
Email: jahodna.tu@tuke.sk
Web: http://www.jahodna.tuke.sk

Folklórny súbor Borievka
Kontakt: Ján Vajda
Tel.: +421 918 990 208
Email: info@fsborievka.sk
Web: http://fsborievka.sk/

Spevácky súbor - Collegium Technicum
Kontakt: doc. Ing. Michal Kostelný, CSc.
Email: michal.kostelny@tuke.sk
Web: http://www.collegiumtechnicum.tuke.sk

Symfonický orchester TUKE
Kontakt: Mgr. Art. Ivan Dohovič, PhD.
Email: igor@dohovic.com

 

Podnikateľská a vedecká činnosť

Univerzitný vedecký park TECHNICOM

Poslaním UVP TECHNICOM je vytvárať na TUKE ekosystém akcelerácie technologického transferu, inovácií a podpory podnikania, vytvárať priestor pre podporu aplikovaného výskumu a vývoja, zabezpečovať transfer výsledkov výskumu a vývoja do hospodárskej a spoločenskej praxe a podporovať vznik a rozvoj nových firiem.
Kontakt: doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD., riaditeľ UVP TECHNICOM
Tel.: +421 55 602 7080
Email: miroslav.michalko@uvptechnicom.sk
Web: https://www.uvptechnicom.sk/

Športové aktivity

ŠPORTOVÝ KLUB Akademik TU Košice
https://akademiktu.tuke.sk/

ŠPORTOVÝ KLUB OZ SLÁVIA TU
http://www.slavia-tuke.sk

BASKETBALOVÝ klub Slávia TUKE
Kontakt: p. Fedák
Tel.: +421 903 574 320
Email: s.fedak@centrum.sk

FLORBALOVÝ KLUB - ATU Košice
Kontakt: Juraj Dudovič
Tel.: +421 915 932 219
Email: dudovic@dudovic.sk
Web: http://www.atukosice.sk

VOLEJBALOVÝ klub Slávia TUKE
Kontakt: Peter Šterbák
Tel.: +421 917 865 021
Email: sterbak.mail@gmail.com

 

Študentské informačné a poradenské centrum

iCUBE
Kontakt: Ing. Anna Yehorova
Tel.: +421 55 602 2684
E-mail: anna.yehorova@tuke.sk, icube@tuke.sk
Web: http://icube.tuke.sk

 

Študentské kluby a rady

PC Klub

Hlavnou úlohou PC Klubu je spravovanie počítačovej siete v rámci Študentských domovov a správa chrbticovéj infraštruktúry všetkých internátov TUKE. Ide o jednu z najväčších a najlepšie postavených internátnych počítačových sieti na Slovensku. PC Klub robí pravidelné konkurzy na hľadanie nových talentov z mladších radov. PC klub úzko spolupracuje s Ústavom výpočtovej techniky na TUKE. Tvorí ho súčasne 6 klubov pôsobiacich na internátoch v Košiciach a to konkrétne na internáte Němcovej 1, Ferka Urbánka, Rampová, Jedlíkova 5, Jedlíkova 9, Jedlíková 13 a taktiež v Prešove na internáte Budovateľská 13 a Budovateľská 31.

Web: http://pcklub.sk/

ŠTUDENTSKÁ TELEVÍZIA

Študenti, ktorí majú záujem o audio-vizuálnu techniku sa v Študentskej televízii stretnú so zaujímavým technickým vybavením a môžu si vyskúšať prácu na príprave televízneho vysielania, nadobudnúť skúsenosti pri práci s kamerou či uplatniť svoju fantáziu pri strihu videa.

Email: studentska.televizia@gmail.com
Web: http://studenttv.sk/

RADIO 9

V súčasnosti funguje ako študentské internetové rádio podporované Technickou Univerzitou v Košiciach. Ak ťa zaujíma dianie na tvojej fakulte, rád súťažíš, či máš rád bulvár alebo nevieš kam von, Radio 9 je tou najlepšou voľbou pre teba. Radio 9 organizuje aj rôzne (náučné) súťaže ako je Sud piva či Googlewar, ktoré sa už niekoľko rokov tešia veľkej obľube, ďalej sú to napr. utorkové diskotéky vo Véčku a chodbovice.

E-mail: redakcia@radio9.sk, studio@radio9.sk
Web: http://radio9.sk/

ŠTUDENTSKÁ RADA Němcovej 1
Kontakt: Natália Krišťáková
Tel.: +421 908 260 665
Email: natalia.kristakova@gmail.com
Web: http://www.ibn.sk

ŠTUDENTSKÁ RADA Ferka Urbánka
Kontakt: Edgar Peťura
Tel.:+ 421 908 759 123
Email: epetura@gmail.com
Web: http://funet.tuke.sk

ŠTUDENTSKÁ RADA Jedlíkova 5
Kontakt: Jakub Kovalčík
Tel.: +421 917 443 531
Email: srjedlikova5@gmail.com
Web: http://www.jedlikova5.sk

ŠTUDENTSKÁ RADA Jedlíkova 9
Kontakt: Michal Gabonai
Tel.: +421 948 478 468
Email: rada.jedlikova9@gmail.com
Web: http://www.intrak.sk

ŠTUDENTSKÁ RADA Jedlíkova 13
Kontakt: Michal Gabonai
Tel.: +421 948 478 468
Email: rada.jedlikova13@gmail.com
Web: http://www.j13.sk/

ŠTUDENTSKÁ RADA Rampová 7
Kontakt: Bianka Lukáčová
Tel.: +421 911 136 995
Email: internatr7@gmail.com
Web: http://www.internatr7.sk/

ŠTUDENTSKÁ RADA Budovateľská 13 / 31
Kontakt: Adrian Vodilka
Tel.: +421 918 838 246
Email: adrian.vodilka@gmail.com
Web: http://fvt.intrak.sk/

 

Zahraničné stáže a mobility

ERASMUS+
Kontakt: Ing. Natália Vašková, PhD. (krajiny EÚ)
Tel.: +421 55 602 2114
E-mail: Natalia.Vaskova@tuke.sk
Web: https://erasmus.tuke.sk/

IAESTE

Výmenný program odborných stáží pre študentov technických vysokých škôl v zahraničných spoločnostiach alebo v akademických inštitúciách.

Kontakt: Marek Kobelar
Tel.: +421 902 974 233
Email: kosice@iaeste.sk
Web: https://iaeste.sk/

BEST (Board of European Students of Technology)

Pomáha európskym študentom s technickým zameraním myslieť medzinárodne, spoznávať európske kultúry a rozvíjať schopnosti jednotlivcov prácou v medzinárodnom prostredí. Pre študentov vytvárajú možnosti na stretnutie a vzájomné učenie sa cez akademické i neakademické kurzy a vzdelávacie sympóziá.

Tel.: +421 948 438 139
Email: kosice@best.eu.org
Web: http://www.best.tuke.sk/

AIESEC

Web: https://aiesec.sk/

AZU

Web: https://www.azu.sk/