Výdaj prolongačnej známky pre akademický rok 2020/2021

Display portlet menu

Výdaj prolongačnej známky pre akademický rok 2020/2021

Študentom vyšších ročníkov budú automaticky prolongované preukazy  ISIC pre akademický rok 2020/2021 od 01. septembra 2020. Preukaz študenta ISIC bude po elektronickej prolongácii platný do 30. septembra 2021.

Po zápise je potrebná aj elektronická aktivácia univerzitného preukazu pre sprístupnenie funkcionalít.

Elektronické predĺženie platnosti vykonáte priložením svojho preukazu k univerzitnému terminálu, ktorý je umiestnený v priestoroch univerzity (hlavná budova Letná 9 - prízemie, pracovisko ÚVT Němcovej 3 - prízemie a pracovisko fakulty FVT Bayerova 1, Prešov - prízemie.

Uvedeným spôsobom budú aktivované všetky elektronické funkcionality vrátane dopravných sektorov.

Prolongačnú známku (pre vizuálnu prolongáciu) si študenti budú môcť prevziať po zápise na pracovisku ÚVT, prízemie, číslo dverí 5.

Upozornenie: Vstup do budovy výhradne s ochranným rúškom.

So známkou ISIC 09/2021 získate množstvo extra kupónov na zľavy v kupónovej knižke alebo na stránke www.isic.sk.