Identifikačné karty - informácie pre študentov končiacich ročníkov

Display portlet menu

Identifikačné karty - informácie pre študentov končiacich ročníkov

Pre neúspešných bakalárov a inžinierov:

Pokračujú v štúdiu ďalej a karta sa im predĺži do 30.9. príslušného akademického roka – navštívia buď kontaktné pracovisko na ÚVT alebo nasledujúci týždeň, najskôr 7 dní po štátniciach, kartu priložia k univerzitnému terminálu, ktorý im nastaví platnosť karty a študentskú zľavu (nutné rozklikaním obrazovky terminálu skontrolovať). Sú naďalej študentami s nárokom na zľavnené cestovné a prenášajú sa do všetkých interných aj externých systémov.


Pre úspešne skončených bakalárov, ktorí budú pokračovať na Ing. štúdiu:

Štúdium úspešne končia a prestávajú byť študentami – počas prázdnin strácajú nárok na zľavnené cestovné, nárok na dotáciu na stravu, zostávajú im len prístupy do univerzitnej knižnice a pre bez obmedzenia aj využívanie zliav poskytovaných prostredníctvom CKM SYTS (hranatá prolongačná známka, www.isic.sk).
 
Pokiaľ chcú  využívať na cestovanie svoju ISIC kartu po skončení Bc. štúdia cez prázdniny až do zápisu na Ing. štúdium, je potrebné aby si ju priložili na univerzitný terminál (inak bude karta neplatná). Nastaví sa im nezľavnený (celý) lístok a môžu čerpať svoj kredit na peňaženke, prípadne si kúpiť časový lístok za plné cestovné. Dňom zápisu na inžinierske štúdium sa im po opätovnom priložení karty na terminál nastaví zľavnené cestovné.
Dopravcovia upozorňujú, že potvrdenie o prijatí na Ing. štúdium nie je dokladom o tom, že je osoba študentom a teda nie je oprávnená cestovať za zľavnený lístok.


Pre úspešne skončených inžinierov:

Pre všetkých, ktorí nepokračujú v doktorandskom štúdiu platí: ISIC kartu nie je možné používať ani v interných ani v externých aplikáciách (doprava) a je potrebné si na cestovanie zakúpiť kartu dopravcu, na ktorú sa prípadne zostávajúce peniaze z ISIC karty prenesú.
 
Ak sa študent rozhodne pre doktorandské štúdium, dňom nástupu na toto štúdium bude opäť používať svoju pôvodnú ISIC kartu ale už bez nároku na zľavu v doprave. Použitie karty v doprave za celé cestovné v prázdninovom období u budúcich doktorandov sa rieši individuálne na ÚVT.prevádzka IS Karty
ÚVT TU v Košiciach