Výskum

Inauguračné a habilitačné konania

Display portlet menu

Inauguračné a habilitačné konania

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie
Strojnícka fakulta
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Stavebná fakulta
Ekonomická fakulta
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
Fakulta umení
  • Inauguračné konania
  • Habilitačné konania
Letecká fakulta