Fakulty

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Display portlet menu

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Adresa fakulty:

Fakulta baníctva, ekológie,  riadenia  a  geotechnológií
Technickej univerzity v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice

Kontakt:

Fakultné stránky Informácie o štúdiu

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológii (FBERG) sa pýši dlhoročnou baníckou tradíciou a tradíciou vysokého školstva datujúceho sa od roku 1762, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici. FBERG má vyprofi lované vzdelávanie tak v tradičných baníckych disciplínach, ako aj v  atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblastiach geodézie, geografi ckých informačných systémov, geológie, geotechnológií, environmentálnych technológií, získavania a spracovania surovín, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky, manažérstva zemských zdrojov, využívania alternatívnych zdrojov energie, záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky, ale aj v rozvoji geoturizmu. FBERG kladie akcent aj na mimoškolské aktivity svojich študentov, organizuje imatrikulácie, exkurzie, umožňuje študentom zapájať sa do športových aktivít, zúčastňovať sa tradičných „Salamandrových dní“, „Skokov cez kožu“ v rámci každoročne konaného baníckeho plesu „Barbory“, či pracovať v študentských kluboch, ktoré pripravujú rôzne podujatia pre študentov FBERG.

 

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2021/2022

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj Dopravná logistika podniku D/E 2/3 Sj, Aj
Baníctvo a geotechnika D/E 3/4 Sj, Aj Geologické inžinierstvo D/E 2/3 Sj, Aj
Dopravná logistika podniku D/E 3/4 Sj, Aj Geoturizmus D/E 2/3 Sj, Aj
Geodézia a geografické informačné systémy D/E 3/4 Sj, Aj Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Geodézia a kataster nehnuteľností D/E 3/4 Sj, Aj Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností D/E 2/3 Sj, Aj
Geológia a regionálny rozvoj D/E 3/4 Sj Manažérstvo zemských zdrojov D/E 2/3 Sj, Aj
Geoprieskum D/E 3/4 Sj, Aj Mineralurgia a environmentálne technológie D/E 2/3 Sj, Aj
Geoturizmus D/E 3/4 Sj, Aj Priemyselná logistika D/E 2/3 Sj, Aj
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére D/E 3/4 Sj, Aj Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj Riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Komerčná logistika D/E 3/4 Sj, Aj Technológie baníctva a tunelárstva D/E 2/3 Sj, Aj
Manažérstvo procesov D/E 3/4 Sj Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle D/E 2/3 Sj, Aj
Manažérstvo zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 2/3 Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie D/E 3/4 Sj, Aj Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D 2 Sj, Aj
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín D/E 3/4 Sj, Aj        
Priemyselná logistika D/E 3/4 Sj, Aj        
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj        
Surovinové inžinierstvo D/E 3/4 Sj, Aj        
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle D/E 3/4 Sj, Aj        
Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 3/4 Sj, Aj        
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D/E 3/4 Sj, Aj        

Legenda:
Jazyk štúdia:
Sj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský jazyk
Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je anglický jazyk
Sj, Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský alebo anglický jazyk (študijný program sa vyučuje v slovenskom alebo v anglickom jazyku - sú to dva študijné programy)
Sj aj Aj - Jazyk, v ktorom sa vyučuje študijný program je slovenský a anglický jazyk (časť študijného programu sa vyučuje v slovenskom a časť v anglickom jazyku)

E-prihláška