Európska univerzita Ulysseus

Univerzitný vedecký park TECHNICOM

Študentské informačné a poradenské centrum iCUBE

Oznamy

Novovymenovaní profesori z TUKE

University Highlights

Dňa 26. marca 2024 si z rúk pani prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej prevzalo vymenúvacie dekréty v odboroch habilitačného konania a inauguračného konania (HKaIK) 39 nových vysokoškolských profesoriek a profesorov. Medzi novovymenovanými profesormi boli aj členovia akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach. (zobraziť viac)

Zaujímavosti v číslach

  • 105 545 študentov už získalo diplom absolventa
  • 487 chránených predmetov priemyselného vlastníctva od roku 1990
  • 41 percent zahraničných študentov z 34 krajín sveta