Späť na oznamy

Výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ praktickú stáž do krajín EÚ pre študentov a budúcich absolventov

Správy

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus+ pobyt za účelom praktickej stáže do krajín EÚ v akademickom roku 2017/18. Prihlášky spolu so životopisom v anglickom jazyku je možné odovzdávať na rektoráte TUKE v kancelárii č. 112 do 30.11.2017.

Je vhodné, ak má uchádzač v čase podávania prihlášky vybratú inštitúciu, na ktorej plánuje stáž realizovať. Inštitúciu si študent môže vybrať podľa vlastného uváženia alebo môže využiť ponuky na nasledujúcej platforme: https://erasmusintern.org/

Zoznam neoprávnených inštitúcií na Erasmus+ praktickú stáž: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en

Min. dĺžka stáže: 2 mesiace.
Max. dĺžka stáže: Podľa podmienok programu Erasmus + sa študent na každom stupni vzdelávania môže uchádzať o Erasmus+ mobilitu v celkovej dĺžke 12 mesiacov /štúdium + stáž/.

Čerství absolventi bez pracovného pomeru musia byť v čase podania prihlášky študentmi TUKE a stáž musia uskutočniť do jedného roka po ukončení štúdia.

 

Výška grantov v € na mesiac pre jednotlivé krajiny na akademický rok 2017/18

Skupina 1
Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko,Švédsko,
590 €

Skupina 2
Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko
520 €

Skupina 3
Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, FYROM- Macedónsko
450 €

Záujemcovia majú možnosť odovzdať vyplnenú prihlášku aj so životopisom v cudzom jazyku do 30.11.2017 na Úseku pre zahraničné vzťahy Rektorátu, 1.posch., č.d.112.

O výsledku výberového konania budeme uchádzačov informovať.

V prípade otázok kontaktujte univerzitnú Erasmus+ koordinátorku pre mobility do krajín EÚ, Ing. arch. Evu Adamčíkovú – eva.adamcikova@tuke.sk; +42155 602 2114; Hl. budova TUKE, 1. poschodie, č.d. 112.