Späť na oznamy

Informácia o cene a súťažiach Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy

Správy

Informácia o cene a súťažiach Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru v súvislosti s udeľovaním cien a prémií za vedeckú a odbornú literatúru, ktoré každoročne udeľuje výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v kategóriách: