Späť na oznamy

Výzva pre študentov - Erasmu­s+ mimo EÚ na akademický rok 2017/2018

Správy

Úsek pre zahraničné vzťahy TUKE vypisuje výzvu pre študentov, záujemcov o Erasmus študijný pobyt v akademickom roku 2017/2018 za účelom štúdia v krajinách mimo EÚ.

Podpísanú prihlášku (vyplnenú anglicky), životopis (Europass), výpis výsledkov (zo študijného oddelenia) a motivačný list doručte fakultným koordinátorom do 21. novembra 2017. Dohoda o štúdiu (Learning agreement) sa bude pripravovať a podpisovať s úspešnými uchádzačmi.

Nekompletný materiál bude vyradený z výberového konania.

Mobility budú realizované na zahraničných inštitúciách v akademickom roku 2017/2018.

Srbsko

Strojnícka fakulta (koordinátor: doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.) – Srbsko, University of Novi Sad – odbor: Engineering, manufacturing and construction 

V prípade otázok kontaktujte univerzitnú koordinátorku Ing. Katarínu Valentovú, e-mailom (Katarina.Valentova@tuke.sk), alebo počas kontaktných hodín na Rektoráte TUKE (Letná 9, 1. poschodie, A-blok, č. dverí 114):

Utorok, štvrtok, piatok od 9.00 do 11.00 h
Streda od 13.00 do 15.00 h