Úsek pre inovácie a transfer technológií

Display portlet menu

Úsek pre inovácie a transfer technológií

Úsek pre inovácie a transfer technológií tvorí základnú platformu rozvoja inovácií na univerzite najmä v oblasti tvorby produktov, služieb a procesov s ich potenciálnym transferom do priemyselnej, hospodárskej a spoločenskej praxe.

V rámci tohto úseku pôsobia jednotlivé pracoviská, ktoré sú metodicky riadené prorektorom pre inovácie a transfer technológií.

Pracoviská riadené prorektorom pre inovácie a transfer technológií

 

  1. Referát pre inovácie a transfer technológií

  2. Incubator TUKE

  3. Ústav výpočtovej techniky

  4. Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT)

  5. Centrum pokročilých vizualizácií

  6. Centrum výskumu účinnosti integrácie kombinovaných systémov obnoviteľných zdrojov energií (VUKONZE)

  7. Kompetenčné centrum znalostných technológií pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách (KC ZATIPS)

  8. Univerzitný vedecký park TECHNICOM.

 

 

 


 

kontakt