Univerzita

Riadenie kvality

Technická univerzita v Košiciach ako prvá a zatiaľ jediná univerzita na Slovensku po dlhom a náročnom procese implementovala systém manažérstva kvality. Na základe toho získala v roku 2006 certifikát pre systém manažérstva kvality podľa EN ISO 9001:2000 v oblasti Zabezpečovania procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej činnosti na úrovni verejnej vysokej školy.

Tento systém manažérstva kvality je pravidelne každý rok preverovaný. Pri ostatnom recertifikačnom audite spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia s.r.o., univerzita obhájila funkčnosť systému manažérstva kvality na základe čoho jej bol udelený certifikát podľa normy STN EN ISO 9001:2009.

Činnosti Úseku riadenia kvality:

  • Organizačné zabezpečenie QMS
  • Príprava materiálov pre Radu kvality TUKE
  • Hodnotenie interných a externých auditov na TUKE
  • Hodnotenie hlavných procesov TUKE
  • Metrologické zabezpečenie procesov na TUKE
  • Intellectual Property Right 

Zmocnenec pre kvalitu

Rada kvality

Politika kvality

Ciele kvality TUKE na rok 2017

Medzinárodné certifikáty

 

kontakt