Správna rada TUKE

Najbližšie zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach sa bude konať na jeseň 2018.

Zloženie Správnej rady

Predseda:      Ing. Michal ĽACH

Podpredseda:  Dr. h. c. Ing. Peter ČIČMANEC, PhD.

 

Členovia:    Scott Douglas BUCKISO

                   Mgr. Jozef JURKOVIČ                     

                   Ing. Ján KOSTKA

                   RNDr. Jozef ONDÁŠ, PhD., MBA                     

                   MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH

                   Dr.h.c. Ing. Vladimír SOTÁK

                   doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD.

                   Ing. Róbert SZABÓ, PhD.

                   Ing. Dušan TOMAŠEC

                   Ing. Rastislav TRNKA

                   Ing. Peter ŽIGA, PhD.

 

Tajomníčka:     JUDr. Jarmila FERENČÍKOVÁ 

Postavenie a pôsobnosť Správnej rady

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach
 

Postavenie a pôsobnosť Správnej rady

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach

Zápisnice zo zasadania Správnej rady TUKE

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Prílohy

Správy o činnosti

Pracovné materiály