Správna rada TUKE

Najbližšie zasadnutie Správnej rady Technickej univerzity v Košiciach sa bude konať na jeseň 2018.

Zloženie Správnej rady

Predseda:      Ing. Michal ĽACH

Podpredseda:  Dr. h. c. Ing. Peter ČIČMANEC, PhD.

 

Členovia:  James E. BRUNO

                  Ing. Jozef JANKULÁK

                  Mgr. Jozef JURKOVIČ

                  RNDr. Jozef ONDÁŠ, PhD., MBA                     

                  MUDr. Richard RAŠI, PhD., MPH

                  Dr.h.c. Ing. Vladimír SOTÁK

                  doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD.

                  Ing. Róbert SZABÓ, PhD.

                  Ing. Dušan TOMAŠEC

                  Ing. Rastislav TRNKA

 

Tajomníčka:     JUDr. Jarmila FERENČÍKOVÁ 

Postavenie a pôsobnosť Správnej rady

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach
 

Postavenie a pôsobnosť Správnej rady

Správna rada Technickej univerzity v Košiciach

Zápisnice zo zasadania Správnej rady TUKE

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Prílohy

Správy o činnosti

Pracovné materiály