Zoznam členov akademického senátu TUKE

Display portlet menu

Zoznam členov akademického senátu TUKE

Zamestnanecká časť:

 1. doc. Ing. Anna BÁNOCIOVÁ, PhD.; EkF
 2. PhDr. Anna ČEKANOVÁ, PhD.; LF
 3. Ing. Ján DUPLÁK, PhD., FVT
 4. doc. Ing. Martin FUJDA, PhD.; FMMR
 5. prof. Ing. Stanislav MARCHEVSKÝ, CSc.; FEI
 6. doc. RNDr. Dušan OLČÁK, CSc.; FEI
 7. prof. Ing. Ján PAŠKO, CSc.; FVT
 8. PhDr. Janka PAVLOVOVÁ, CSc.; R-TUKE
 9. doc. RNDr. Pavol PURCZ, PhD.; SvF
 10. Ing. Manuela RAISOVÁ, PhD.; EkF
 11. prof. Ing. Ján SLOTA, PhD.; LF
 12. Mgr. art. Marián STRAKA, ArtD.; FU
 13. doc. Ing. Gabriel SUČIK, PhD.; FMMR
 14. doc. Ing. Marián ŠOFRANKO, PhD.; FBERG
 15. doc. Ing. Peter TAUŠ, PhD.; FBERG
 16. Ing. Juraj VAGNER, PhD., ING-PEAD IGIP; LF
 17. doc. Ing. Peter WOHLFAHRT, ArtD.; FU
 18. Dr.h.c. prof. Ing. Jozef ŽIVĆÁK, PhD., MPH; SjF

Študentská časť:

 1. Juraj KUCKO; SvF
 2. Katarína SYNČÁKOVÁ; EkF
 3. Ing. Alica ROZSYPALOVÁ; FMMR
 4. Marek TUROŠÍK; FU
 5. František VYŠŇAN; SvF