Akademický senát TUKE

Voľby kandidáta na funkciu rektora TUKE 2015

 

Zoznam členov akademického senátu TUKE

Zápisnice zo zasadnutí