Univerzita

CHYTRÉ IKT AKTIVITY

  • spustenie TUKE inkubátora (v spolupráci so Saab and Creative Business Incubator LEAD)
  • 7 projektových návrhov na inovatívne nápady v súťaži TUKE Startup centra: "Máš nápad? Prezentuj svoj startup!"
  • 3. medzinárodná konferencia UVP TECHNICOM s názvom: Potenciál a služby UVP TECHNICOM pre účinný rozvoj podnikania a výskumnej spolupráce s praxou (viac ako 300 účastníkov)
  • 3 workshopy týkajúce sa  inovačného poteciálu východného Slovenska
  • viac ako 60 stretnutí a workshopov s medzinárodnými spoločnosťami ako (napríklad U.S. Steel Košice, AT&T, T-Systems, IBM, Saab AB, Fraunhofer Institute) ako aj univerzitami (Yeungjin College Kórea, Užhorodská národná univerzita, Ukrajina, Univerzita v Miškolci, Maďarsko atď.)
  • zriadenie nového Pracoviska centrálneho manažmentu národnej teleprezentačnej infraštruktúry pre podporu výskumu, vývoja a inovácií v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR
  • Centrum KC ZATIPS (Kompetenčné centrum znalostných technológií  pre inovácie produkčných systémov v priemysle a službách) implementované
  • Privátny univerzitný cloud pre vedu, výskum a inovácie založený na technológiách Cisco a VMware v prevádzke

 

Ďalšie informácie:
Úsek pre inovácie a transfer technológií

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data