Univerzita

SILNÁ POZÍCIA
VEDY A VÝSKUMU

Rovnako ako v minulých rokoch, TUKE vynakladá úsilie na posilnenie svojej pozície v oblasti vedy a výskumu. Pokrok vedy a výskumu na našej univerzite bol výrazne podporený prostriedkami zo štrukturálnych fondov pridelených Európskou komisiou.
Doteraz bolo realizovaných 56 projektov s celkovým rozpočtom 196,5 mil.€. Jednorázový grant presahuje 112,7 mil. €. Podiel TUKE na spolufinancovaní týchto projektov činí 6 mil. €, čo sa rovná 5% spolufinancovaniu.

 

 

Ďalšie informácie:
Úsek vedy a výskumu

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data