Univerzita

„Dlhodobým zámerom Technickej univerzity v Košiciach v oblasti rozvoja medzinárodných vzťahov je podporovať internacionalizáciu vzdelávania, napomáhať zintenzívňovaniu medzinárodnej výskumnej spolupráce a v neposlednom rade vytvárať priaznivé podmienky členom našej akademickej obce pre rozvoj zahraničných podnikateľských aktivít. V tomto duchu je naším záujmom systematicky naďalej rozvíjať veľmi cennú a prospešnú spoluprácu s našimi tradičnými akademickými partnermi a rozširovať spoluprácu s prestížnymi medzinárodnými univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Nosnými aktivitami Úseku zahraničných vzťahov je riadenie mobilitných projektov Erasmus+. Ich cieľom je umožniť pedagógom realizovať výučbové pobyty a viesť semináre na partnerských univerzitách v zahraničí, zorganizovať pobyty pre študentov a čerstvých absolventov na zahraničných univerzitách a vo firmách, zabezpečovať prijímanie zahraničných výskumníkov a študentov ako aj využívať potenciál rozvoja výskumnej spolupráce so zahraničnými partnermi.

Sme tu pre Vás, aby ste tieto možnosti mohli využiť.“

Vladimír Modrák

Prorektor pre zahraničné vzťahy

VÝZNAMNÍ PARTNERI VO SVETE

Technická univerzita v Košiciach je v rámci programu Erasmus+ zapojená do Kľúčových akcií 103 a 107 určených pre mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl. Naša univerzita má podpísaných 241 bilaterálnych dohôd s vysokými školami z 21 krajín EÚ (vrátane Turecka a Macedónska) a 24 dohôd s vysokými školami z desiatich krajín mimo EÚ (Bosna-Hercegovina, Brazília, Egypt, Gruzínsko, Moldavsko, Maroko, Nový Zéland, Taiwan, Srbsko a USA). V roku 2016 študovalo na fakultách TUKE 56 zahraničných študentov z Turecka, Francúzska, Španielska, Poľska, Portugalska, Rumunska, Českej republiky, Srbska a Talianska. Naša univerzita je aktívna aj v programe Erasmus Mundus, v rámci ktorého získala projekt s názvom „THELXINOE: Erasmus Euro-Oceanian Smart City Network“. Tento projekt, ktorý možno považovať za jedinečný na Slovensku, umožnil doktorandom a postgraduálnym študentom študovať v Austrálii a na Novom Zélande.

TUKE je zaradená do najvýznamnejších celosvetových univerzitných rebríčkov akými sú: QS World University Rankings, Times Higher Education World University Ranking, URAP-University Ranking by Academic Performance, SCIMAGO, Webometrics, 4 International Colleges and Universities, a ďalšie.

 

Ďalšie informácie:
Úsek pre zahraničné vzťahy

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data