Univerzita

Učená spoločnosť SAV prijala nových členov

Display portlet menu
Späť na oznamy

Učená spoločnosť SAV prijala nových členov

University Highlights

Prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. z Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií našej univerzity sa stal riadnym členom Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied. Po profesorovi Jakubíkovi je druhý z Technickej univerzity v Košiciach, ktorému sa dostalo tejto vysokej pocty.

Dňa 21. marca 2017  Valné zhromaždenie Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied volilo nových členov, ktorých navrhli vedecké rady ústavov SAV i samotní členovia Učenej spoločnosti.
Volebný proces pozostáva z viacerých krokov. Ešte pred volebným valným zhromaždením každý návrh anonymne hodnotenia piati vylosovaní členovia Učenej spoločnosti, pričom do samotnej voľby v pléne Učenej spoločnosti postupujú iba návrhy, ktoré získajú nadlimitnú podporu podľa schváleného Volebného poriadku Učenej spoločnosti.


Ďalšie informácie nájdete tu:
http://www.us.sav.sk/drupal/?q=members
http://www.us.sav.sk/drupal/?q=node/400

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data