Univerzita

Späť na oznamy

Excelentné projekty APVV

University Highlights

Agentúra APVV zverejnila publikáciu o excelentne ukončených výskumných projektoch (http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/publikacia-2017.html).
 

Excelentne bolo ukončených 36 projektov financovaných agentúrou APVV, z toho 8 projektov v oblasti prírodných vied, 7 projektov v oblasti lekárskych vied, 6 projektov v oblasti pôdohospodárskych vied, 5 projektov v oblasti spoločenských vied a 4 projekty v oblasti humanitných vied.
 
V oblasti technických vied excelentné hodnotenie získalo 6 projektov, z toho 3 projekty sú z TUKE. Medzi ostatnými sú dva projekty z ústavov SAV a jeden projekt z STU v Bratislave. Z našej univerzity sú to konkrétne:


APVV-0337-11,
"VÝSKUM NOVÝCH A NOVOVZNIKAJÚCICH RIZÍK PRIEMYSELNÝCH TECHNOLÓGIÍ V RÁMCI INTEGROVANEJ BEZPEČNOSTI AKO PREDPOKLAD PRE RIADENIE TRVALÉHO ROZVOJA"
(Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., Strojnícka fakulta TUKE)

APVV-0682-11,
"APLIKÁCIA PROGRESÍVNYCH POVLAKOV NÁSTROJOV PRE ZVÝŠENIE EFEKTÍVNOSTI A PRODUKTIVITY LISOVANIA PLECHOV Z MODERNE KONCIPOVANÝCH MATERIÁLOV"
(Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Emil Spišák, CSc., Strojnícka fakulta TUKE)

APVV-482-11,
"VÝSKUM SÚSTAV A REGULÁTOROV NECELOČÍSELNÉHO, PREMENLIVÉHO A ROZLOŽENÉHO RÁDU: METÓDY, ALGORITMY A PROSTRIEDKY PRE MODELOVANIE, SIMULÁCIU, ANALÝZU A SYNTÉZU"
(Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., FBERG TUKE)

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data