Univerzita

Späť na oznamy

Ceny za vedu a techniku 2016

University Highlights

Vyvrcholením Týždňa vedy a techniky na Slovensku je udeľovanie ocenení za prácu a výsledky v oblasti vedy a techniky. V roku 2014 sa po prvýkrát odovzdávali Ceny za vedu a techniku, ktoré nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Táto transformácia mala za cieľ zvýšiť spoločenskú prestíž udeľovania cien za vedu a techniku.

Laureátom bola udelená soška Ceny za vedu a techniku, ktorej nové výtvarné stvárnenie pochádza z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa. „Zlato-platinová plastika pretavená do skla symbolizuje celú škálu vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jednému ušľachtilému cieľu,“ konkretizoval autor diela.

Ceny odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan, ktorý upriamil pozornosť na potenciál, ktorý vedecko-výskumní pracovníci pre spoločnosť predstavujú: „Ide o najprestížnejšiu cenu udeľovanú v oblasti vedy a techniky v Slovenskej republike. Je dôležité, aby sa vedcom a technikom venovala náležitá pozornosť a bola vyjadrená úcta tým, ktorí svojimi profesionálnymi výsledkami zviditeľňujú Slovenskú republiku v zahraničí prostredníctvom vedy a techniky. Našou snahou je prijať opatrenia na podporu ďalších investícií  do výskumu, ktoré by viedli k zatraktívneniu vedeckej kariéry“ uviedol minister.
Ceny za vedu a technikuCeny za vedu a techniku

Laureáti Ceny za vedu a techniku z TUKE si prevzali ocenenia

Vo štvrtok 11.11.2016 sa uskutočnil Slávnostný galavečer pri príležitosti odovzdávania Ceny za vedu a techniku. Podujatie bolo jedným z hlavných podujatí tohtoročného Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016.

Cenu za vedu a techniku v dvoch kategóriách prevzali aj pracovníci z Technickej univerzity v Košiciach:

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov

Doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove.

Cena udelená za výskum metód výpočtovej inteligencie v oblasti modelovania a riadenia systémov na báze nekonvenčných pohonov s umelými svalmi.

Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD., pri preberaní ceny z rúk ministra školstva
Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
Príhovor osobnosti vedy a techniky do 35 rokov

LAUDATIO doc. Hošovský

Vedecko-technický tím roka

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.
Prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.
Doc. Ing. Marián Rovňák, PhD.
Doc. Ing. Michal Tomko, PhD.
Doc. Ing. Roman Vodička, PhD.
Ing. Peter Platko, PhD.
Ing. Marek Mojdis, PhD.
Ing. Róbert Šoltýs, PhD.

Odbor Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach - vedúci tímu prof. Ing. Stanislav Kmeť, PhD.

Cena udelená za teoretický a experimentálny výskum a vývoj nových inteligentných adaptívnych nosných systémov schopných odolávať statickým a dynamickým účinkom mimoriadneho zaťaženia.

Vedecko-technický tím roka
Vedecko-technický tím roka
Vedecko-technický tím roka pri preberaní ocenenia
Vedecko-technický tím roka pri preberaní ocenenia

Oceniť prácu vedecko-výskumných pracovníkov za ich prínos v oblasti vedy, techniky či inovácií bolo cieľom slávnostného večera pri príležitosti vyhlásenia výsledkov Ceny za vedu a techniku. Podujatie sa konalo 10. novembra 2016 v Incheba Expo Bratislava a bolo vyvrcholením celoslovenského Týždňa vedy a techniky 2016.

LAUDATIO Vedecko-technický tím

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data