Univerzita

Cena za transfer technológií na Slovensku 2018

Display portlet menu
Späť na oznamy

Cena za transfer technológií na Slovensku 2018

Správy

Cieľom súťaže „CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2018“ je oceniť snahu zástupcov akademickej obce SR preniesť výstupy vedeckovýskumnej činnosti do praxe, zvýšiť povedomie o transfere technológií a motivovať vedeckovýskumných pracovníkov akademickej obce pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ako aj ich propagácie smerom k širšej verejnosti. Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a pôvodcov pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov.

Cieľom kategórie „Inovácia“ je oceniť originálne, unikátne a zároveň využiteľné výstupy vedeckovýskumnej činnosti v hospodárskej sfére. Prihlásiť konkrétnu technológiu do súťaže je možné prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Vyplnený formulár je potrebné odovzdať príslušnému pracovisku/centru transferu technológií (zoznam pracovísk je prílohou tohto dokumentu).

Prihlasovací formulár

Príloha - Zoznam niektorých centier transferu technológií a iných pracovísk zodpovedných za realizáciu transferu technológií

Plagát

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data