Univerzita

Vyvrcholením osláv Aurela Stodolu bola Slávnostná akadémia

Display portlet menu

Vyvrcholením osláv Aurela Stodolu bola Slávnostná akadémia

Technická univerzita v Košiciach si osobnosť Aurela Stodolu pripomenula pri príležitosti 160. výročia jeho narodenia v rámci akademického roka 2018-2019 "Rokom Aurela Stodolu". Jeho vyvrcholením bola Slávnostná akadémia Aurela Stodolu, ktorá sa uskutočnila v utorok 7. mája 2019 o 11.00 h v Aule Maxima TUKE.

V rámci Slávnostnej akadémie bol predstavený život a dielo tohto velikána vedy. V rámci príhovorov vystúpili: rektor Technickej univerzity v Košiciach prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc., ktorý prečítal aj niekoľko dosiaľ nepublikovaných riadkov korešpondencie, ktoré písal Aurel Stodola svojim rodičom počas jeho štúdií.

Pôsobenie na renomovanej švajčiarskej univerzite ETH Zürich priblížil rodák zo Slovenska dlhodobo žijúci vo Švajčiarsku pán Ing. Miroslav Šuvada. Švajčiarsku ľudovú kultúru a hudbu prezentoval súbor Alphorngruppe Kaisten. Po ich vystúpení pozdravný príhovor predniesol veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie na Slovensku J.E. Alexander Hoffet.

Záverečná časť patrila generálnemu riaditeľovi Slovenského technického múzea, ktorý v rámci svojho príhovoru odovzdal Cenu Aurela Stodolu štyrom akademickým a kultúrnym inštitúciám za šírenie osobného, vedeckého a morálneho odkazu Aurela Stodolu pre budúce generácie.

  • Technickej univerzite v Košiciach
  • ETH Zürich
  • Múzeu Janka Kráľa v Liptovskom Mikuláši (rodisku vedca)
  • Združeniu Slovákov vo Švajčiarsku.

Bodkou za Slávnostnou akadémiou bolo vystúpenie Sláčikového orchestra Musica Iuvenalis.

O 15.00 h sa uskutočnilo spomienkové stretnutie pri pamätnej tabuli Aurela Stodolu, ktorá je na budove Slovenského technického múzea v Košiciach, po ktorom nasledovala prehliadka historickej expozície života a diela významného vedca.

Vyvrcholením osláv Aurela Stodolu bola Slávnostná akadémia

Display portlet menu