University

Vyhodnotenie 6. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE

Display portlet menu

Vyhodnotenie 6. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE

(Košice, 7. november 2017) Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizovala 7. novembra 2017 finále 6. kola súťaže inovatívnych nápadov.

Dňa 7. novembra sa v priestoroch novootvoreného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UPV TECHNICOM) v Košiciach konalo finále 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Do finále súťaže postúpilo z 25 prihlásených 12 inovatívnych projektov. Porota z nich do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 9 – Runout, projekt Polymer ako kaliace médium, Finančné vzdelávanie pre mladých, Mineworld, Let´s Pay, Innovative Construction, Leaf. – Lab for evaluating & Analyzing features, Online Ambulancia a Adaptér PRO-OPT one. Jednému z finálových projektov – Jellybo, porota doporučila vzhľadom na rozvinutosť projektu, postup priamo do Inkubátora TUKE.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inováce a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Slavomír Hruška (Investeers, a.s.), Miroslava Micová (Slovak Business Agency), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Miroslav Kubiš (CVTI), Michal Hladký (Creative Industry Košice) a zástupcovia TUKE - František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Marek Blizco.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

"What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today."

John Amos Comenius

Vyhodnotenie 6. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE

Display portlet menu