University

TUKE súčasťou diskusie o budúcnosti EÚ

Display portlet menu

TUKE súčasťou diskusie o budúcnosti EÚ

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach zorganizovalo v rámci Dňa otvorených dverí na TUKE diskusiu o budúcnosti Európskej únie.

24. októbra 2017 v priestoroch univerzitnej knižnice TUKE debatoval v prvej časti , ktorá bola venovaná budúcnosti EÚ, Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku s Ladislavom Mikom, zástupcom generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva pre zdravie a bezpečnosť potravín Európskej komisie (DG SANTE).

Ponúkame na Slovensku neutrálnu platformu na diskusiu o tom, aké zmeny potrebujeme. Pretože dnes nie je otázka, či nastane v EÚ zmena, ale skôr, akým spôsobom. Práve univerzitná pôda je výborným miestom na spoznávanie názorov mladých ľudí na tieto aktuálne a dôležité témy“ zdôraznil Dušan Chrenek.

V druhej časti sa v paneli venovanom investíciám do zelenej ekonomiky a energetiky k Ladislavovi Mikovi pridali prorektor pre inovácie a transfer technológií TUKE Anton Čižmár, za Košice IT Valley Pavol Miroššay, Miloš Grajcár z Ministerstva životného prostredia ako aj zástupca spoločnosti U. S. Steel Košice.

"What was good yesterday is not enough today and tomorrow will be not enough what meets our demands today."

John Amos Comenius

TUKE súčasťou diskusie o budúcnosti EÚ

Display portlet menu